skyline

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ADD

De afgelopen tien jaar is er, voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika, meer aandacht gekomen voor mensen met Attention Defecit Disorder (ADD). ADD betreft het overwegend onoplettend type en wordt vooralsnog in de DSM IV lijst geplaatst onder de noemer ADHD. Beide betreffen concentratieproblematiek van neurobiologische oorsprong maar verschillen aanzienlijk in de manier waarop dit zich uit.. Meer

 

 

De geschiedenis van ADD

In 1937 werkte de arts Charles Bradley in een inrichting voor moeilijk hanteerbare jongens. In plaats van deze jongeren doormiddel van harde tucht te leren functioneren besloot hij hun stimulerende medicijnen toe te gaan dienen. Hij had al eerder en bij toeval ontdekt dat stimulerende medicijnen, die onder andere werden toegepast als middel om af te vallen, een kalmerende effect had op een bepaalde groep mensen. Meer

 

 

 

50 Tips voor ADD

50 tips voor een betere omgang met ADD. Deze zijn afkomstig uit het boek; ""Driven to Distraction" van dr. Hallowell. Psychiater en zelf ADD.Meer

Verhalen van mensen met ADD

Hoe mensen met ADD hun leven omschrijven. Het gaat niet alleen over problemen maar ook over hoe zij invulling geven aan ADD en over de wijze waarop ADD hun leven invult.Meer

 
 

Medicatie

Hoewel Ritalin de meest gangbare middel is die gebruikt wordt zijn er ook nog andere middelen die toegepast kunnen worden. De effecten en bijwerkingen kunnen sterk verschillen waardoor men ervoor kiest om een ander medicijn te gebruiken. Om de juiste medicijn en doseringen vast te kunnen stellen kijkt men naar de effecten in combinatie met de bijwerkingen. Meer

 

Hulpverlening

Binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland bestaat er een grote diversiteit aan hulpverleners en vormen van hulpverlening.

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan onderwerpen als diagnostiek, hulpverlening maar ook de alternatieve vormen komen aan bod. Meer

 

Voor de hulpverlener

Steeds vaker wordt de diagnose ADD gesteld bij volwassenen in Nederland. Het gaat vaak om mensen die na tal van mislukte banen en relaties vast komen te zitten en uiteindelijk bij de hulpverlening terechtkomen. Veel genoemde klachten zijn vermoeidheid, burn-out, angst, depressie en stemmingswisselingen. Meer

 

 

 
 

Alternatieve behandelwijzen voor AD(H)D

De wetenschappelijke methode om behandelingen, als voor AD(H)D, op hun werkzaamheid te beoordelen kan lang en moeizaam zijn. Het proces begint met het opstellen van een hypothese of idee. De tweede stap is dan een protocol vast te stellen waarmee de effectiviteit van de voorgestelde behandeling kan worden vastgesteld. De behandeling zelf, en de manier waarop deze wordt uitgevoerd moeten zorgvuldig worden omschreven. Meer

 

 

Onoplettend of hyperactief ?

Het onderwerp ADHD komt regelmatig naar voren in actualiteitenprogramma’s zoals bijvoorbeeld Nova en Netwerk. Daar bespreekt men meestal de extreme gevallen van hyperactiviteit en gaat het ook vaak over jonge kinderen. Het maatschappelijk beeld wat hierdoor gevormd wordt kan erg misleidend en vertekend zijn. In de DSM IV (afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierde druk) wordt gesproken van drie typen ADHD. Meer

 

ADD Forum

Dit is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vragen mogen stellen over ADD. Ook al heb je nog geen diagnose dan zijn er op deze plek mensen te vinden die bereid zijn jou daarin te ondersteunen.

Ook worden er via dit forum regelmatig bijeenkomsten georganiseerd zodat mensen met ADD elkaar ook eens echt kunnen ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er altijd coaches (met ADD) aanwezig.

ADD-Forum

 

 
 

Nieuwsbrieven GGZ

Hier vindt je een verzameling van nieuwsberichten over ADD. Deze verzameling is afkomstig van ggznieuws.nl die periodiek alle publikaties over psychiatrie bij houdt. Hiervan hebben we de informatie over ADD apart genomen en geselcteerd op relevantie. In de publicaties wordt voornamelijk gesproken over ADHD maar je moet dit zien als een verzamelnaam. Nieuwsbrieven GGZ

 

 

 

Voeding

Of beter gezegd, voedingsstoffen want het gaat om de stoffen die voedingsmiddelen bevatten. Voedingssupplementen en met vitaminen verrijkte consumptieartikelen zijn tegenwoordig een hot-item in Nederland en voor de industriëlen “big business”. In dit gedeelte lees je alles over bewuste voeding.

Meer

 

 

ADD-Coaches gezocht

We zijn bezig om een overzicht te maken van alle coaches die actief zijn in Nederland. Per provincie komt er een lijst met namen en adressen en een verwijzing naar de website. Hiervoor wordt geen tegenprestatie verwacht en onze enige doel is om ADD-ers met een coachingvraag zo goed mogelijk te kunnen verwijzen.

Eén van de weinige voorwaarden die wij stellen is dat het alleen mag gaan om coaching en niet in combinatie met andere therapeutische vormen zoals bijvoorbeeld neurofeedback.

Mocht je belangstelling hebben dan kun je ons per e-mail berichten. webmaster@addonline.nl