GGZ Nieuwsbrieven

De onderstaande berichten zijn afkomstig van de website www.ggznieuws.nl met actueel nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg. (Gemaakt en samengesteld door de Cliëntenraad GGZ Leiden e.o. (onderdeel van Rivierduinen) In bijna alle berichten is er sprake van ADHD maar u kunt er vanuit gaan dat de artikelen ook betrekking hebben op mensen met ADD. ADD is in Nederlandse begrippen nog geen algemeen aanvaarddiagnose en gebruikt men vaak nog ADHD. Ook als het gaat om het onoplettende type.

Demonstratie ADHD-kliniek Nijmegen

27-05-2009
Bron: nijmegenleeft.nl

De NCRM (Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens) gaat op 29 Mei tussen 14.15 en 15.15 uur demonstreren tegen de opening van de ADHD-dagpoli in UMC St. Radboud. Het NCRM maakt zich grote zorgen over het zogenaamde “een dag” diagnosticeren van ADHD bij kinderen in de nieuwe polikliniek “Karakter” in Nijmegen.

Zoals bekend hebben verscheidene middelen die hierbij worden voorgeschreven aan de kinderen levensgevaarlijke bijwerkingen. Het NCRM won vorig jaar zomer een WOB-zaak bij de bestuursrechter te Amsterdam tegen Strattera fabrikant Eli Lilly – een van de grootste farmaceutische industrieën te wereld -. Daarbij besloot de rechter Lilly te veroordelen en haar te verplichten het geheime rapport over de bijwerkingen van het ADHD-middel Strattera vrij te geven. Door allerlei juridische trucs, waarbij het onder een hoedje speelde met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat ook drijft op geld van de farmaceutische industrie, is dat geheime rapport nog steeds niet vrijgeven.

Het NCRM wil tijdens de manifestatie ook de dubieuze rol van de psychiatrie aan de kaak stellen die steeds meer kinderen diagnosticeren met allerhande gedragsstoornissen terwijl zij onvoldoende de oorzaken aanpakken. “De psychiaters die zich met deze materie bezighouden lijken al net zo geld-gemotiveerd te zijn als de farmaceuten. Als een kind tijdens de les drie keer naar buiten kijkt en ongeconcentreerd is of niet luisteren wil, heeft hij al gelijk een gedragsstoornis waar dure en zware pillen op losgelaten moeten worden, zonder daarbij te kijken of het kind wel zijn lesstof snapt, of wie weet liggen de ouders van het kind wel in scheiding”, aldus woordvoerder Steentjes.

Deze kliniek maakt zich schuldig aan het op jonge leeftijd verslaafd maken van onze nieuwe generatie en is de hoeksteen van een “legaal” dealerschap waarin de farmaceutische industrie en psychiaters groot geld verdienen. Het onder de pet houden van het geheime Strattera rapport levert Lilly iedere dag wereldwijd miljoenen dollars op en dat ze na een aantal jaren een boete moeten betalen nemen ze gewoon op de koop toe. Dat dit gebeurd over de ruggen van onze kinderen is ontoelaatbaar. Het is de vraag of er daadwerkelijk gekeken wordt naar alternatieven die voor handen zijn, en dat ouders gewezen worden op de vernietigende werking van het “goedje” dat mooie wetenschappelijke namen draagt als Ritalin; Strattera; Concerta etc. maar dat in feite gewoon drugs zijn. In Amerika wordt Ritalin al zoveel op de straat verhandeld dat het “Kiddie Cocaine” is gaan heten.

SP: “ADHD-website medicijnreus moet uit de lucht”

25-05-2009
Bron: blikopnieuws.nl

Den Haag – SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) optreden tegen medicijnreus Eli Lilly.

Op een website (mirror) van de multinational worden kinderen via een quiz aangespoord om pillen tegen ADHD te gaan slikken. Ook maakt Eli Lilly ten onrechte gebruik van het keurmerk van de Stichting de Kinderconsument.“Dit is onaanvaardbaar. Kinderen worden gemanipuleerd om het medicijn Strattera te gaan gebruiken en zo de kas van Lilly te spekken. Deze website moet uit de lucht,” aldus Van Gerven.

Eli Lilly fabriceert het middel atomoxetine (Strattera) voor ADHD. Het medicijn is tenminste vier keer duurder dan andere middelen tegen ADHD. Ook is het middel omstreden doordat het in verband is gebracht met ernstige bijwerkingen als zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen. Desondanks slikken vele duizenden kinderen het peperdure middel. Van Gerven: “Fabrikant Eli Lilly heeft alles in het werk gesteld om te voorkomen dat rapporten over de bijwerkingen van Strattera openbaar werden. Nu wordt er een actieve campagne gevoerd die gericht is op kinderen. Ik vind dat ethisch onaanvaardbaar.”

ADHD hangt nauw samen met een hoge bloeddruk


11-05-2009
Bron: niernieuws.nl

Kinderen met een hoge bloeddruk hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van leerproblemen en ADHD, zo blijkt uit een studie onder leiding van kindernefroloog Marc Lande. De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de University of Rochester Medical Center (VS), waarschuwt dat kinderen die een hoge bloeddruk hebben, vier keer meer kans maken op het ontwikkelen van leerproblemen en ADHD, een combinatie van hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid, dan kinderen die niet lijden aan hypertensie.

De onderzoekers zien ook een verband tussen een hoge bloeddruk en overgewicht. En als kinderen zowel aan een hoge bloeddruk lijden, als zwaarlijvig zijn, dan is er een vergrote kans op het ontwikkelen van angst- en depressiestoornissen.

Voor de studie werden 201 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar gevolgd, die waren gediagnosticeerd met een hoge bloeddruk. Van hen bleken er 101 feitelijk aan witte-jassenhypertensie te lijden en onder normale omstandigheden een gewone bloeddruk te hebben. Van de overige kinderen, met een chronisch hoge bloeddruk, had 28 procent een leerhandicap en 20 procent ADHD. In totaal leed 40 procent van de hypertensieve groep aan een of meer van deze problemen.

‘Het verband tussen hypertensie en leerproblemen is met name belangrijk in het licht van de recente stijging van de bloeddruk bij kinderen in dit land (VS, red) die zich heeft voorgedaan als gevolg van de dramatische stijging van obesitas,’ benadrukt dr. Marc Lande.

De hypertensieve kinderen waren tijdens de studie duidelijk minder goed in ingewikkelde, doelgerichte taken dan die zonder hypertensie. Ze hadden meer geheugenproblemen en waren minder bedreven in het plannen van taken. Verder hadden de hypertensieve kinderen die ook zwaarlijvig waren meer last van angst en depressies.

‘Artsen moeten zich realiseren dat deze aandoeningen vaak samen voorkomen,’ zegt Lande. ‘Meer onderzoek naar de mogelijke verbanden tussen hypertensie en neurocognitieve problemen is zeker nodig.’

ADHD-kinderen presteren beter met medicijnen

28-04-2009
Bron: nu.nl

BERKELEY – Kinderen met ADHD presteren beter op school wanneer ze medicijnen krijgen, zoals Ritalin. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van Amerikaanse wetenschappers.

In het onderzoek keken de wetenschappers naar ongeveer zeshonderd hyperactieve basisschoolleerlingen. Bijna 60 procent van hen kreeg medicatie tegen de aandoening, zo’n 40 procent niet.De kinderen met medicijnen waren over het algemeen beter in rekenen en wiskunde. Toch bleven hun prestaties nog altijd achter bij die van kinderen zonder ADHD.

Voorlopen
”We zeggen niet dat medicijnen hèt antwoord zijn”, zei onderzoeker Richard Scheffler van de Universiteit van Californië. ”Maar uit ons onderzoek blijkt dat ADHD-kinderen met medicatie in lezen en wiskunde een paar maanden voorlopen op hun leeftijdsgenoten zonder medicijnen.” Volgens de wetenschapper is dit een belangrijk verschil, ”omdat vroege ontwikkeling op school bepalend is voor schoolprestaties in de toekomst.”

UMC St Radboud start eendagspoli ADHD
21-04-2009
Bron: nu.nl

NIJMEGEN – Het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen start een ééndagspoli voor kinderen met een ongecompliceerde vorm van ADHD. Het academische ziekenhuis doet dat samen met Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter, aldus het UMC maandag.

De eendagspoli opent woensdag de deuren en is bedoeld voor kinderen uit de regio, bij wie een ongecompliceerde vorm van ADHD wordt vermoed. Binnen één dag ontvangen ouders en kind een diagnose en een behandelplan, inclusief ondersteuning.De verwachting is dat drie van de vier kinderen na de sneldiagnose door hun eigen huisarts behandeld kunnen worden met medicatie en gedragstherapie.

Training
De huisarten krijgen daartoe een training. Ook kunnen ouders op de poli terecht voor groepstrainingen in de omgang met een ADHD-kind.Karakter en het Nijmeegse ziekenhuis hopen dat de poli tot kortere wachtlijsten leidt. Kinderen moeten nu soms zes maanden of langer wachten voor zij terechtkunnen bij een kinderarts of kinderpsycholoog psychiater.

Geen onderscheid
In de aanloop naar een diagnose wordt momenteel geen onderscheid gemaakt tussen lichte en ernstige vormen van psychische aandoeningen. Ieder kind gaat door hetzelfde starttraject, terwijl dat lang niet altijd noodzakelijk is, aldus het UMC.Ongeveer 3 procent van de Nederlandse kinderen krijgt te maken de diagnose ADHD. De stoornis gaat niet zomaar over, maar kinderen kunnen er wel mee leren leven of er minder last van krijgen. Impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachts- of concentratieproblemen zijn de belangrijkste symptomen.

Nieuwe ‘niet-stimulerende?’ ADHD-medicatie op komst?

20-03-2009
Bron: www.medicalfacts.nl

De literatuur noemt nu al Strattera een ‘niet-stimulerend’ ADHD-middel, terwijl renners de stof al ijverig als zeer goed werkzame amfetaminedoping gebruiken en er zelfs al mee doodvallen. De reden waarom de commerciële geneeskunde, de amfetaminewerking van deze en andere antidepressiva voor de wetenschap konden verbergen, wordt in andere stukjes (en ook in mijn lezingen) uitgelegd.

Op 30/05/2008 toonde een stukje van mij aan hoe de nieuwe stof tesofensine, die eerst als een Alzheimer-geneesmiddel en anti-Parkinson werd uitgetest, maar uiteindelijk de symptomen van die ziekten verhoogden, nu als een zeer potent anorecticum (niet-stimulerende hongerremmer, zogezegd) in de handel zou komen.

Hongerremmers zijn stoffen, die doordat ze neuronen van het zenuwstelsel verwoesten, dat zenuwstelsel doen reageren met een gevarenreflex, die een fight or flight teweeg brengen.
Die fight or flight is doping en die doping remt het hongergevoel, die doping maakt euforisch, die doping verwijdt de pupillen, maar die doping werkt als doping, omdat nog overblijvende goede neuronen worden kapotgemaakt. Hoe minder goede neuronen overblijven, hoe hoger men doseert om dezelfde (doping)kick te blijven ervaren.

Aricept als Alzheimer-medicatie verschaft kortstondige lucide momenten, omdat Aricept doping is, die overblijvende goede neuronen kapot maakt, waarop dan het zenuwstelsel reageert met de gevarenreflex, die zo commercieel succesvol is.
Uiteindelijk verergert ook Aricept de symptomen van Alzheimer, maar specialisten op dat vlak werden getraind, om de bevolking daar een plausibele verklaring voor te geven.
Aricept is bovendien, net als Rilatine en amfetamine en XTC, ook al als partydrug in gebruik.

Hetzelfde met de doping die bij ADHD en depressies wordt toegediend.
Op 7 juni 2005 beschreef CBG nog hoe lage doseringen doping ADHD-symptomen doen toenemen.
Commercieel heel handig bedacht, maar intussen… floreert een exploderende zorgindustrie daarrond.
Gelukkig allemaal heel medisch.
Stel je even voor dat hier een crimineel opzet zou vermoed worden.

Zelfs het verergeren van depressies bij het amfetaminedopinggebruik met SSRI’s vangt men heel vakkundig op: hoger doseren tot psychotisch gedrag ontstaat en vervolgens chemisch bipolair (en lucratief) laten balanceren op de psychotica en de antipsychotica.
Het blijft allemaal in de sector en de omerta zorgt voor de rest.

Zou het kunnen dat gebruik van Aricept, Rilatine en later ook nog tesofensine als partydrug een knuppel in het omertahoenderhok zou werpen?
Of worden medische specialisten opgeleid om een nieuwe party-aandoening (DSM-V) in lucratieve banen te leiden?

Deze enkele bedenkingen, alleen maar als inleiding voor wat volgt.

Sinds men opmerkte dat ‘niet-stimulerende’ stoffen, zoals de amfetaminedoping van SSRI’s (Prozac, Strattera), als niet stimulerend door het publiek konden aanvaard worden, alleen maar omdat men datzelfde publiek de sprookjes liet geloven, dat die stoffen eigenlijk iets goeds zouden teweeg brengen (vermoedelijke onevenwichten, vermoedelijke tekorten, die niemand kan aantonen), in de plaats van te vertellen dat ze het zenuwstelsel verwoesten, produceert men voortaan een hele reeks zenuwvergiften, die net als amfetamine of net als cocaïne de bouwstenen van het zenuwstelsel verwoesten.

Rimonabant ( Accomplia) was daar eentje van.
In 2006 waarschuwde ik al voor het gevaar ermee.
De stof kon een tijdlang in Europa gedijen omdat de Franse president toevallig in de directieraad van het Frans-Zwitserse bedrijf zetelt, en vandaar dus ook een speciale zorg draagt voor wat men ‘gezondheid’ pleegt te noemen.

Tesofensin is daar nu ook eentje van.

De medische literatuur is nu een opwarmingsactie gestart om derivaten van tesofensine, als ‘niet-stimulerend’, nieuw ADHD-medicijn, als een concurrent voor de andere ‘niet-stimulerende’ amfetaminedoping, Strattera, naar voor te schuiven.

Tesofensin (NS-2330), sofinicline (ABT-894) en misschien nog ABT-089 waarvan men nu al weet, dat ze Alzheimer of Parkinson kunnen veroorzaken, zullen als psychotica (’niet-stimulerend’ zogezegd, terwijl ze door neuronen te verwoesten een gevarenreflex en dus ook doping veroorzaken), als gigantische succesnummers aan de ADHD-wereld worden aangeboden.

Nu al circuleren op internet financiële vooruitzichten, die de bedrijven ervan voor beleggers in het vooruitzicht stellen.

En omdat voortaan men al wat gewend werd, dat ook renners met ‘niet-stimulerende’ doping aan de klassieke aangeboren hartziekten blijven doodvallen, zal met de verwoestende werking van deze nieuwe stoffen, ook helemaal niets aan de hand zijn.

Toch raar… en deze bedenking dan, die hier helemaal niets mee te maken heeft.

Maar ik moet dit even kwijt, omdat ik toch bezorgd ben over een en ander en vooral omdat een 15-jarig kind, dat chronisch met Cymbalta werd behandeld, omwille van een diagnose die depressie zou heten.

Het kind kreeg ook 30mg Abilify daags, en 15mg Zyprexa.
Ook Risperdal hoorde eerder in het medicatieconcert.

De Cymbalta is een thiofeenpropylamine (chemisch verschillend van de phenylpropylamines, die de SSRI’s zijn).
Omdat ik bezorgd was, en nadat de moeder mij daarop had gewezen, probeerde de moeder de behandelende psychiater ervan te overtuigen, dat Cymbalta gebruiken bij een kind van 15, niet een zo goed idee zou zijn, in verband met het risico op zelfmoord.

Antwoord van de psychiater:
“1) De risico’s op zelfmoord zijn alleen maar beschreven in de VS, in Europa bestaan daar nog geen studies over, wij houden daar geen rekening mee.
2) Het zelfmoordgedrag is bij de aandoening van deze patiënt, een fase in het genezingsproces en wij kunnen daarmee niet stoppen.”

Een maand later (dag op dag, na de laatste e-mail die ik van de moeder kreeg) , op 12 november 2008 is de toen 16-jarige patiënt van een brug gesprongen en op de autostrade terechtgekomen, misschien wel met haar hoofd eerst.
Men heeft het kind nog geopereerd aan de hersenen en het kind ligt nu NOG STEEDS op intensieve zorgen.

Ze krijgt momenteel alleen nog Zyprexa, heel waarschijnlijk wel niet alleen maar om ze in leven te houden.
Zyprexa is als antipsychoticum immers heel duur.

Maar dat is niet alles.

In de zoektocht naar nieuwe moleculen om een lucratieve markt op antidepressiva aan te boren, bleek de vondst van een thiofeenpropylamine een schot in de roos.

En in de roes van het succes ermee, vergat men natuurlijk te melden, dat indien die thiofeenstof ooit, net als Prozac, ook in de oppervlaktewateren van grote steden zal terug te vinden zijn, er een levensgroot probleem zou kunnen ontstaan.

Thiofeen is immers een stof, die op de Europese lijsten van milieuvervuilende stoffen voorkomt.

Als antidepressivum bij mensen en bij honden zeer succesvol, alleen op voorwaarde dat de zieken hun uitwerpselen in de daartoe voorziene groene containers aan de deur zullen zetten.

Want wat gezond is voor mens en dier, is dat niet steeds voor het milieu.

Deze bedenking dan in verband met de stof als antidepressivum.
Maar de research zit ook niet stil.

In de jaren ‘80, waren statistisch de mogelijke combinaties met het phenylethylamine- patroon om amfetaminederivaten te produceren uitgeput.

Vandaar, de toevlucht tot de phenylpropylamines, die men weliswaar wat hoger moest doseren, maar die uiteindelijk toch net dezelfde amfetaminewerking konden veroorzaken.

Omdat in die tijd, de farmaceutische industrie de voornaamste medische Overheidsorganen, via lobbywerk en sponsoring in de greep had, kon men vermijden dat die nieuwe groep amfetaminedoping, ook onder een opiumwetgeving zou gebracht worden.

Vandaar dat fabeltjes werden bedacht van serotonine, noradrenaline en dopaminetekorten, die met deze doping (sorry, met deze veilige medicatie) konden gereguleerd worden.
Die stoffen achtte men veilig omdat men meteen ook het werkingsmechanisme als onbekend had uitgeroepen.
En om consequent te zijn, noemde men die stoffen dan ook selectieve serotonine reuptake inhibitors (SSRIs’).
Al kon niemand aantonen dat van serotonine of wat dan ook enig tekort zou zijn, deze fabeltjes vormden de basis van een nieuw medisch commercieel imperium.

En nu is Cymbalta, niettegenstaande alles (of zelfs na wat voorafging) een commerciële topper geworden.
En je voelt het al aankomen…

Waarom ook nu niet naar analogie met de amfetamines, ook niet alle 740 statistische mogelijkheden van thiofeenETHYLamines gaan ontdekken?

En zo geschiedde.

Een paar werden uitgeprobeerd.
Maar elke dierproef eindigde met te grote vergiftigingen van de proefdieren.
Gelukkig is de thiofeenpropylamine (Cymbalta) alleen maar gevaarlijk voor het milieu en kan men zieken ermee chronisch op een depressietherapie zetten.
Of is het een depressietoxicomanie?
Of de zelfmoordepidemie?

En de moraal van het verhaal?

Een gigantische industrie draait wereldwijd op het chemisch verwoesten van de bouwstenen van zenuwstelsels.

De agressie, die daarbij ontstaat als een controleverlies over het gedrag dat die neuronen moeten controleren, het zinloze geweld, de tics, de zelfmoorden, de moorden, het psychotisch gedrag, het wordt allemaal ondergeschikt gemaakt aan de winsten van deze gigantische industrie.

Er is inderdaad voedsel tekort in deze overbevolkte wereld en het basisdocument van de moderne psychiatrie is nog steeds dat werkstuk uit 1920: “Der Vernichtung Lebensunwertes Lebens”.

Of hoe het zuiveren van een maatschappij tot het juiste ras, heel rijk kan maken.
Zonder dat iemand zelfs daarbij argwanend wordt.

Misverstand dat ADHD’ers altijd heel druk zijn

23-02-2009
Bron:www.ad.nl

Er komt een heus ADHD-café in de Hoeksche Waard.
Dat werd wel eens tijd, vindt oprichter Arnold de Man uit Strijen. Ongeveer vier procent van de bevolking heeft namelijk ADHD, soms zonder het te weten. Vijf vragen aan De Man.

1 Een kroeg vol ADHD’ers, die breken de boel natuurlijk af?
,,Dat zal wel meevallen. ADHD’ers staan bekend als hele drukke en energieke mensen, maar hoe ouder je wordt, hoe minder energiek je bent. Het zijn vooral jonge kinderen die erg druk kunnen zijn, maar zij komen de kroeg natuurlijk nog niet in. Ik denk er ook over om een ADHD Kids Café te organiseren, maar dat zou ik dan op een voetbalveld moeten doen. Kunnen ze eerst een rondje rennen.”

2 Volwassenen met ADHD zijn dus geen irritante, drukke mensen?
,,Welnee, dat is echt een misverstand. Hyperactieve mensen zijn er altijd, die hebben heus niet allemaal ADHD. Mensen die het wel hebben, hebben moeite om hun concentratie erbij te houden. Als je geen concentratie meer hebt terwijl je zo graag dat boek wilt lezen, reageer je op elke prikkel. En vervolgens droom je weg. ADHD’ers vergeten vaak rekeningen te betalen en boodschappen te doen omdat ze snel afgeleid zijn.”

3 Wat kan het café doen voor die mensen?
,,Het wordt een lotgenotenbijeenkomst, geen themakroeg of iets dergelijks. Mensen kunnen ervaringen uitwisselen. ADHD’ers worden vaak niet begrepen door hun omgeving, dus het kan fijn zijn om eens met een lotgenoot te praten.”

4 Waar en wanneer gaat dat gebeuren?
,,Waarschijnlijk is de eerste bijeenkomst in mei. Het handigst is om dat in een centrale plaats te doen, bijvoorbeeld in Klaaswaal. Veel Hoeksche Waarders gaan nu nog naar de ADHD-café’s in Rotterdam, waar ik ook initiatiefnemer van ben.”

5 Wordt het druk denkt u? De speciaal opgerichte Hyves-pagina heeft nog maar drie leden…
,,Ach, die heb ik pas deze week gelanceerd. Nog niet veel mensen weten daarvan. Ik hoop op zo’n tien tot vijftien mensen per avond. Dan blijft het overzichtelijk. In Rotterdam werkt dat goed.”

Dieet helpt bij kinderen met ADHD

13-02-2009
Bron: www.dokterdokter.nl

Een speciaal dieet verbetert mogelijk het gedrag van kinderen met ADHD. Nederlands onderzoek moet uitwijzen of dit klopt.

Gewone voedingsmiddelen kunnen ADHD bij kinderen uitlokken of verergeren, zegt Lidy Pelsser van het ADHD Research Centrum. Druiven, ei, zuivel, pindakaas, tomaten, vanille, vis en smaakversterkers kunnen ADHD oproepen. Dat blijkt uit eerdere onderzoeken die verricht zijn door het ADHD Research Centrum.

Vervolgonderzoek
In die studies werd bij een aantal kinderen met ADHD het Pelsser-Voeding en Gedrag-onderzoek toegepast, waarvan een dieet de basis vormt. Het is getoetst in meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Het dieet bleek effectief: ruim de helft van de betrokken kinderen vertoonde verbetering in gedrag. Daarom is nu een vervolgonderzoek begonnen, waarbij naast het dieet ook bloedonderzoek wordt uitgevoerd, in de hoop verbanden tussen voeding en gedrag wetenschappelijk te kunnen aantonen.

Aanmelden
De opzet van het onderzoek is goedgekeurd door het gerenommeerde medische tijdschrift “The Lancet”. Kinderen met ADHD tussen 4 en 8 jaar oud kunnen trouwens nog voor deze zogeheten INCA-studie worden aangemeld.

Hyperactiviteitstoornis
Bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ofwel aandachtstekort- hyperactiviteitstoornis, hebben de hersenen moeite om onbelangrijke prikkels te negeren. Kinderen met ADHD reageren op alle prikkels, vertonen druk, impulsief gedrag, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben vaak gedragsproblemen op school en thuis.

Kleurstoffen, suiker en astma
Veel onderzoek is verricht naar de invloed van kleurstoffen in eten op ADHD. Ook suiker is in verband gebracht met hyperactiviteit. Een andere veel geuite stelling is dat ADHD veroorzaakt wordt door allergieën, zoals astma. Maar harde bewijzen zijn er niet voor gevonden.

Allergie
Onderzoekers die bij het Nederlandse onderzoek betrokken zijn, waaronder prof. dr. Huub Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, denken dat ADHD zelf als een allergie moet worden gezien. Een overgevoeligheidsreactie dus, die opgeroepen kan worden door omgevingsfactoren. Dat kunnen ook voedingsmiddelen zijn.

Eliminatiedieet
Volgens Lidy Pelsser kunnen veel mensen niet geloven dat zoiets simpels als voeding zoveel invloed kan hebben. Pelsser heeft een zogeheten eliminatiedieet samengesteld. Dit dieet bevat brood, rijst, kalkoenvlees, groenten, fruit, water, sap en tussendoortjes. Dat dieet moet volgens een streng protocol worden toegepast in de ADHD Research Centra in Eindhoven en Rotterdam.

Niet zelf doen
Pelsser raadt ouders aan niet zomaar zelf voedingsmiddelen weg te laten. Niet elk dieet is volgens haar geschikt, en niet alle ADHD-kinderen reageren volgens haar op diëten. Het ADHD Research Centrum test bij kinderen eerst of voeding van invloed kan zijn.

Medicijnen
In Nederland gebruiken ongeveer 90.000 mensen medicijnen tegen ADHD, zoals het middel Ritalin. Het grootste deel van deze groep bestaat uit jongens onder de 18 jaar. Niet alleen het aantal geslikte ADHD-medicijnen neemt toe, ze worden ook steeds langer gebruikt. Professor J. Buitelaar van het UMC St. Radboud in Nijmegen, vindt dat ADHD-pillen te snel worden voorgeschreven. Omdat ze de oorzaak niet aanpakken, raadt hij aan ook te kijken naar diëten en aandachtstrainingen.

Wat is die jongen druk!’: Een leven met ADHD

03-02-2009
Bron: www.verplegingenverzorging.nl

‘Wat is die jongen druk!’ beschrijft het leven van Jacob Klompstra (60), die al zijn hele leven ADHD heeft, maar dat pas sinds kort weet. Psychiater dr. Sandra Kooij, expert op het gebied van ADHD bij volwassenen, schreef het voorwoord bij dit eerste boek ter wereld dat zestig jaar ADHD beschrijft vanuit het standpunt van een ervaringsdeskundige.

Al vanaf zijn vroegste jeugd ondervindt Jacob Klompstra de gevolgen van het hebben van ADHD. Die diagnose is echter pas gesteld toen hij 58 jaar was. Tot die tijd stond zijn hele leven in het teken van uitproberen, grenzen stellen, overmatig alcohol gebruik en een enorm tekort aan tijd om alles te doen wat hij wilde. Dit leidde tot verdrietige ervaringen, maar ook tot vermakelijke situaties. In dit boek vertelt Klompstra over zijn leven, zijn ervaringen en zijn wanhopige, en soms hilarische zoektocht naar het leven, rust en erkenning. Het is een verhaal met een traan, maar ook met een lach. Het is het verhaal van iemand die een jeugd had die in het teken stond van impulsief gedrag, onbegrip en onvermogen om de situatie te veranderen.

Voordat de diagnose werd gesteld rende Jacob Klompstra alleen maar achter zichzelf aan en pleegde roofbouw op zijn lichaam en geest. Nu de diagnose ADHD is gesteld, kan hij de juiste medicijnen gebruiken. Dit helpt hem om zijn leven een beetje te structureren waardoor hij meer rust vindt. Het boek ‘Wat is die jongen druk’ is bestemd voor iedereen die zich herkent in een leven met ADHD of die een partner of familielid heeft met deze aandoening. Jacob Klompstra wil met zijn boek aandacht genereren voor mensen bij wie die aandacht ontbreekt. Niet vanuit een psychologisch perspectief, niet vanuit de medische wereld maar vanuit zijn eigen, zestig jaar lange, ervaringen.

Voor meer informatie over dit unieke boek kunt u kijken op www.watisdiejongendruk.nl .

Steeds lastiger om werk te vinden met ADHD-handicap

27-01-2009
Bron : www.ad.nl

NAALDWIJK – Het aantal mensen met een psychische handicap bij de sociale werkvoorziening Patijnenburg groeit.

Het gaat om werknemers met bijvoorbeeld ADHD of verwante vormen van hyperactiviteit. Die stijging staat los van de groeiende wachtlijst waarmee Patijnenburg zich de laatste jaren ziet geconfronteerd. De wachtlijst heeft te maken met subsidiegelden.

Directeur Van Yperen vindt de toename van mensen met psychische problemen bij Patijnenburg lastig uit te leggen. „Wellicht komt het doordat ADHD is erkend. Vroeger was een kind gewoon druk. Nu is er medicatie voor. Dat is een stukje van de verklaring,’’ meent Van Yperen.

Een ander deel van haar verklaring is de veranderende maatschappij. „Wat specifiek in Westland speelt, is dat er in de oude tijd veel kleine tuinders waren. Kon iemand niet helemaal mee op de arbeidsmarkt, dan zorgde een tuinder er wel voor dat er voor die persoon toch iets te doen was. Het sociale netwerk was groot. Nu is veel werk geautomatiseerd. De natuurlijke opvang is deels verdwenen.’’

Het gevolg is dat meer mensen een beroep moeten doen op instanties. Daarnaast vragen deze werknemers om een andere benadering dan de werknemers die tot voor kort het grootste bestand van Patijnenburg vormden: mensen met een licht verstandelijke handicap en mensen met een lichamelijke handicap. De psychische handicap is minder zichtbaar.

Patijnenburg biedt mensen een baan die zelf moeilijk op een reguliere manier aan werk kunnen komen. Dat kan een baan op de arbeidsmarkt zijn of werk in een beschermde omgeving, de sociale werkplaats. Op die plekken moet op de huidige problematiek worden ingespeeld.

„Wij hebben een heel goed netwerk van bedrijven om ons heen,’’ aldus Van Yperen. Desondanks zijn mensen met een psychisch probleem moeilijker bij een bedrijf aan het werk te zetten dan bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit. „Van iemand in een rolstoel is de beperking gemakkelijk te bepalen. Je weet wat zo’n persoon wel en niet aankan. Van iemand met een psychisch probleem is lastiger te zeggen waar die beperking ligt. Die kan de ene dag geweldig presteren en de andere dag niet. Werkgevers zijn huiveriger een werknemer met zulke problemen aan te nemen.’’

Duizenden onzichtbare volwassen ADHD-patiënten in Nederland

21-01-2009
Bron: www.gezondheid.nl

Zeker vijf procent van de volwassenen in Nederland heeft ADHD. Meer dan de helft van deze volwassenen weet niet dat ze deze stoornis heeft, maar ervaart wel de hinder ervan. Ze lopen vast in hun werk, relaties of studie. In het ernstigste geval krijgen ze te maken met een verslaving of vertonen ze crimineel gedrag. ADHD wordt veelal gezien als een stoornis die alleen bij kinderen voorkomt. De ziekte verdwijnt echter niet met de jaren, maar zwakt hoogstens af. De uiterlijke hyperactiviteit is bij volwassen ADHD’ers minder zichtbaar dan bij kinderen, maar dat betekent niet dat zij geen last hebben van de stoornis.

Druk, chaotisch en altijd te laat
‘Er zijn duizenden onzichtbare ADHD’ers onder onze volwassen bevolking en zij zijn zoekende. Ze weten niet waarom ze zo druk, chaotisch, ongeconcentreerd of altijd te laat zijn en moeite hebben met relaties en vriendschappen. Daarnaast hebben volwassen ADHD’ers doorgaans naast deze stoornis ook last van andere aandoeningen zoals depressiviteit of schizofrenie. We willen meer bekendheid geven aan deze problematiek en volwassenen die zich herkennen in de symptomen van ADHD oproepen zich te laten testen,’ aldus de woordvoerder van de Hoofdcollecte met het thema volwassen-ADHD die de Hersenstichting en het Fonds Psychische Gezondheid van 2 tot 9 februari in heel Nederland houden.

‘Met behulp van medicatie en begeleiding kunnen ze vaak hun leven weer op de rit krijgen. Helaas wordt medicatie die maar een keer per dag ingenomen hoeft te worden, vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hierdoor moeten veel volwassen patiënten om de vier uur medicijnen slikken en dat is lastig aangezien veel ADHD’ers weinig besef van tijd hebben.’

Meer ADHD

14-01-2009
bron: nivel.nl

Sinds 2003 krijgen ieder jaar meer kinderen de diagnose ADHD. Vooral jongens, maar ook meer meisjes, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Meisjes met ADHD
Jongens krijgen veel vaker de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan meisjes, maar bij zowel jongens als meisjes is de diagnose de laatste jaren vaker gesteld. “Dat nu ook steeds vaker meisjes de diagnose ADHD krijgen, is opvallend”, stelt NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk. “Dat zie je ook in de medicatie. Het aantal meisjes met ADHD-medicatie stijgt gemiddeld per jaar met 25,5% en jongens met 14,1%. Door het veel grotere aantal jongens met ADHD blijft het absolute aantal jongens sterker stijgen.” Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen is in 2007 34% meer ADHD-medicatie voorgeschreven dan het jaar daarvoor. Er is de laatste jaren bovendien meer keus. Voor de behandeling van ADHD zijn nieuwe generieke varianten van methylfenidaat (Ritalin) beschikbaar gekomen, middelen in tabletvorm die maar één keer per dag worden ingenomen, en het nieuwe geneesmiddel atomoxetine.

Diagnose
De onderzoekers keken ook op grond van welke diagnoses kinderen ADHD-medicatie kregen voorgeschreven. Behandeling met ADHD-medicatie blijkt in 2007 meestal gestoeld op de diagnose ADHD (69,1%), en in veel mindere mate op ‘andere zorgen om het gedrag van het kind’ (12,4%) en ‘concentratiestoornissen’ (3,6%).

LINH
De onderzoekers baseren zich op gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Ze selecteerden gegevens uit 2002-2007, uit per jaar 38 tot 60 huisartsenpraktijken, waar tussen de 17402 en 30899 kinderen van 6 tot 15 jaar waren ingeschreven. LINH telt 89 geautomatiseerde huisartspraktijken met bijna 340.000 ingeschreven patiënten. Het gebruikt gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deze praktijken over aandoeningen, verrichtingen, geneesmiddel-voorschriften en verwijzingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *